... Hoàng Cường | 株式会社Kizuna
Hoàng Cường
HoàngCường

(Anh) Hoàng Văn Cường với tình yêu, nhiệt huyết tràn đầy dành cho công việc cũng như tâm huyết với khách hàng, nhanh chóng trở thành nhân viên xuất sắc. Kizuna tự hào và hạnh phúc khi được làm việc với đồng nghiệp luôn luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết với công việc với khách hàng.

Chúc các bạn du học sinh luôn luôn có sức khỏe, tinh thần tốt nhất để hoàn thành mục tiêu trong học tập và công việc. Khi các bạn cần tìm nhà hãy liên hệ cho chúng tôi với.

NVTV Hoàng Văn Cường
Tốt nghiệp Đại học Dân Lập Hải Phòng, Khóa 10 khoa quản trị kinh doanh
Facebook Hoàng Cường
Fan page MTS Kizuna – Hoàng Cường

一覧へ戻る

スポンサードリンク

カテゴリー

人気の記事

  1. kizuna_post_trash_image

    ゴミの出し方

    (1)ゴミの出し方の基本ルール、収集日 家庭のゴミは、市区町村単位で回収していますが、決められた...
  2. kizuna_post_vietnam_medical

    ベトナム語の医療問診票

    怪我や病気になった時、祖国から遠く離れた留学生は、自分自身の健康状態を医者へ伝える方法を知っている必...