Lịch sử phát triển

Công ty cổ phần Kizuna từ khi thành lập luôn thực hiện chân lý của công ty. Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 5 năm 2016 đã có trên khoảng 300 du học sinh đang học tập và làm việc tại Nhật. Với sức mạnh của tuổi trẻ Kizuna luôn luôn thấu hiểu những sự thay đổi của xã hội và đối mặt với những thử thách mới.

2012.06

Thành lập công ty cổ phần tư vấn du học Mặt Trời Sáng

2012.06

Hợp tác với trường International School of Business

2012.07

Hợp tác với trường Tokyo Central Janguage School

2013.04

Hợp tác với Japan College of Foreign Languages

2013.09

Thành lập công ty cổ phần Kizuna tại Nhật

2013.10

Thành lập công ty cổ phần MTS Kizuna tại Việt Nam

2015.04

Hợp tác với trường Toyo Academy Japanese School

2015.04

Hợp tác với trường Dynamic Business Collego

2015.04

Hợp tác với trường Tokyo Wold Japanese language school

2016.04

Hợp tác với trường Tokyo Enternational Educational Exchange Associations

2016.05

Đưa trên 300 du học sinh sang Nhật học tập và làm việc

スポンサードリンク

Chuyên mục