... Le Kien | 株式会社Kizuna
Le Kien

Anh là một cựu DHS cũng chính là 1 trong những học viên của Mặt Trời Sáng Kizuna.

Trải qua bao nhiêu khó khăn công việc, cuộc sống, kinh tế… Nhưng anh luôn phấn đấu, cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt chương trình du học.

Hơn nữa sau 3 năm làm thêm tại công ty, anh đã tự hào trở thành đồng nghiệp chính theo Visa công ty.

Hơn nữa là một trong nhân viên xuất sắc của Kizuna.

Quê hương Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Nền giáo dục Trường THPT Hoằng Hóa 3 – Thanh Hóa
Trường dạy nghề Tokyo Foreign Language College
Facebook Le Kien

一覧へ戻る

スポンサードリンク

カテゴリー

人気の記事

  1. ゴミの出し方

    (1)ゴミの出し方の基本ルール、収集日 家庭のゴミは、市区町村単位で回収していますが、決められた...
  2. ベトナムで最先端のスマートタウン建設

    ▼日本の最先端技術でスマートタウンを建設2018年、ホーチミンが日本の最先端技術を結集した“...