... Hãy đăng ký ngoại kiều trong vòng 90 ngày! | 株式会社Kizuna

Hãy đăng ký ngoại kiều trong vòng 90 ngày!

Sau khi qua Nhật, Trước tiên, bạn quyết định nơi ở.
Nếu bạn sẽ lưu trú ở Nhật trên 90 ngày…
Bạn đi đến tòa hành chính thành thành phố, phường xã nơi ở và đăng ký ngoại kiều
Bạn nhận thẻ chứng minh đăng ký ngoại kiều.
Đây là một thẻ quan trọng có thể chứnh minh bản thân tại Nhật.
Hãy luôn luôn mang theo thẻ này.

kizuna_post_外国人登録_vn

 

▼Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng: Đăng ký ngoại kiều
URL:http://www.clair.or.jp/tagengorev/vn/index.html

スポンサードリンク
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.
スポンサードリンク

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Văn hóa Nhật Bản

  2. Chỉ ở Kizuna mới có điều này

  3. Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đại

Các bài báo phổ biến

  1. Khi một người Việt Nam bị bệnh ở Nhật Bản

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...
  2. Vietnamese medical questionnaire

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...