... Le Kien | 株式会社Kizuna
Le Kien

Anh là một cựu DHS cũng chính là 1 trong những học viên của Mặt Trời Sáng Kizuna.

Trải qua bao nhiêu khó khăn công việc, cuộc sống, kinh tế… Nhưng anh luôn phấn đấu, cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt chương trình du học.

Hơn nữa sau 3 năm làm thêm tại công ty, anh đã tự hào trở thành đồng nghiệp chính theo Visa công ty.

Hơn nữa là một trong nhân viên xuất sắc của Kizuna.

Quê hương Đại Học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Nền giáo dục Trường THPT Hoằng Hóa 3 – Thanh Hóa
Trường dạy nghề Tokyo Foreign Language College
Facebook Le Kien

Quay lại danh sách

スポンサードリンク

Chuyên mục

Các bài báo phổ biến

  1. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...
  2. Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc

    Giấy chứng nhận về tư cách lao động biểu thị cụ th...