Quyền Trần

Tài sản lớn của Kizuna chính là yếu tố con người !

Trần Văn Quyền một trong những nhân viên trẻ, thân thiệt, năng động, tràn đầy nhiệt huyết. Quyền luôn cố gắng để có thể hỗ trợ cho thật nhiều khách hàng và cùng Kizuna khẳng định thương hiệu Bất động sản No.1 ! Chính vì vậy Quyền luôn có được sự tin tưởng của khách hàng, công ty và đây cũng là lý do Anh luôn đạt doanh thu Top.1 hàng tháng.

Quý khách hàng nếu tìm nhà, ktx… Xin liên hệ cho công ty. Hoặc liên hệ NVTV Trần Văn Quyền qua số điện thoại : 070-3600-1995, FB : https://www.facebook.com/Quyen.tran.28.11

携帯電話:070-3600-1995
Facebook:Quyền Trần

Quay lại danh sách

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Thân gửi các học viên Kizuna

  2. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Kanagawa-ken, Kawasaki

  3. Sống hay tồn tại?

Các bài báo phổ biến

  1. Vietnamese medical questionnaire

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...
  2. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...