... Kizuna|ベトナム人留学生のトータル・サポート
スポンサードリンク

PICK UP

  1. Thật vui …thật vui chúc mừng

  2. Ngôn ngữ là chìa khoá thành công

Các bài báo phổ biến

  1. Cách lấy thẻ thường trú

    Giấy xác nhận địa chỉ ở nhậtXin giấy xác nhận ...
  2. Khi một người Việt Nam bị bệnh ở Nhật Bản

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...

facebook

Chuyển đổi ngôn ngữ

日本語