... Kizuna|ベトナム人留学生のトータル・サポート
スポンサードリンク

facebook

PICK UP

  1. Vì sao chọn Kizuna ?

  2. Sự khác biệt về tiền lương giữa người Nhật và người nước ngoài

Các bài báo phổ biến

  1. Khi một người Việt Nam bị bệnh ở Nhật Bản

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...
  2. Cách nhận tiền từ Việt Nam(Chuyển tiền quốc tế)

    Cách thức nhận tiền (Trường hợp nhận tiền mặt)Về...

Chuyên mục

Chuyển đổi ngôn ngữ

日本語