Liên hệ

TEL:+81(0)3-5956-8118(Ikebukuro, Tokyo)

Liên hệ với Kizuna, hãy sử dụng các hình thức e-mail sau.

  Tên (bắt buộc)

  E-mail địa chỉ (bắt buộc)

  Vấn đề

  Nội dung

  スポンサードリンク


  NEWS CATEGORY

  PICK UP

  1. Hãy tiết kiệm

  2. HỖ TRỢ CHỦ NHÀ

  3. Muốn lái xe tại Nhật Bản

  Các bài báo phổ biến

  1. Cách đổ rác

   (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...
  2. Cách nhận tiền từ Việt Nam(Chuyển tiền quốc tế)

   Cách thức nhận tiền (Trường hợp nhận tiền mặt)Về...