Liên hệ

TEL:+81(0)3-5956-8118(Ikebukuro, Tokyo)

Liên hệ với Kizuna, hãy sử dụng các hình thức e-mail sau.

  Tên (bắt buộc)

  E-mail địa chỉ (bắt buộc)

  Vấn đề

  Nội dung

  スポンサードリンク


  NEWS CATEGORY

  PICK UP

  1. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Taito-ku, Torigoe

  2. Kizuna League

   Khai mạc Kizuna League!

  3. Kỷ niệm ngày nhà giáo

  Các bài báo phổ biến

  1. Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

   Gửi tiền về nhà từ các máy ATM của Seven Bank, 24 ...
  2. Cách đổ rác

   (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...