Liên hệ

TEL:+81(0)3-5956-8118(Ikebukuro, Tokyo)

Liên hệ với Kizuna, hãy sử dụng các hình thức e-mail sau.

  Tên (bắt buộc)

  E-mail địa chỉ (bắt buộc)

  Vấn đề

  Nội dung

  スポンサードリンク


  NEWS CATEGORY

  PICK UP

  1. Hãy cùng nhau kể về công việc của mình nhé các bạn!

  2. Chúc mừng 2 tân đồng nghiệp

  3. HỖ TRỢ CHỦ NHÀ

  Các bài báo phổ biến

  1. Khi một người Việt Nam bị bệnh ở Nhật Bản

   Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...
  2. Cách đổ rác

   (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...