Buổi phỏng vấn

Buổi phỏng vấn, hỗ trợ xin việc làm thêm của Kizuna và các em học sinh khoá tháng 4/2018

https://www.facebook.com/MTSKIZUNA/videos/1546931832131203/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Gửi các em học viên Kizuna

  2. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Apr, 20. 2020

  3. Tư cách lưu trú mới

Các bài báo phổ biến

  1. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...
  2. Cách nhận tiền từ Việt Nam(Chuyển tiền quốc tế)

    Cách thức nhận tiền (Trường hợp nhận tiền mặt)Về...