Buổi phỏng vấn

Buổi phỏng vấn, hỗ trợ xin việc làm thêm của Kizuna và các em học sinh khoá tháng 4/2018

https://www.facebook.com/MTSKIZUNA/videos/1546931832131203/

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Xác nhận tư cách lưu trú

  2. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Taito-ku, Torigoe

  3. Kizuna chúng tôi đợi cv của các bạn!

Các bài báo phổ biến

  1. Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc

    Giấy chứng nhận về tư cách lao động biểu thị cụ th...
  2. Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đại

    ▼Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đ...