Giấy phép tái nhập cảnh

Khi người nước ngoài có tư cách lưu trú dự tính xuất cảnh từ Nhật một thời gian như du lịch thì hãy nhớ xin giấy phép tái nhập cảnh tại sở quản lý nhập cảnh địa phương. Vả lại, trong trường hợp đã xuất cảnh từ Nhật một thời gian và vào lại Nhật, người đó nên làm thủ tục để được giấy phép tái nhập cảnh thì không cần thị thực mà vẫn có thể vào lại Nhật để tiếp tục ở lại Nhật với tư cách lưu trú trước khi đã xuất cảnh.

(1)Giấy phép tái nhập cảnh là gì?
Đây là một giấy phép cần thiết đối với những người có tư cách lưu trú ngoại trừ người ở lại ngắn hạn (người qua Nhật trong một thời gian ngắn với mục đích ngoài lao động như du lịch, công tác, thăm viếng bà con và bạn bè.v.v…) trong trường hợp xuất cảnh từ Nhật một thời gian và vào lại Nhật. Nếu xuất cảnh từ Nhật không giấy phép tái nhập cảnh thì người đó sẽ mất tư cách lưu trú mà mình hiện có.Tuy nhiên, từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 trở đi, do chế độ lưu trú thay đổi, người nước ngoài có hộ chiếu còn hợp lệ hoặc giấy chứng minh được qui định, khi xuất cảnh khỏi nước Nhật, trong trường hợp nêu ra ý định tái nhập cảnh trong vòng 1 năm sau khi xuất cảnh (trường hợp người vĩnh trú đặc biệt thì 2 năm), ttheo nguyên tắc sẽ không cần xin giấy phép tái nhập cảnh nữa.

(2)Giấy phép một lần và giấy phép nhiền lần
Giấy phép tái nhập cảnh gồm có giấy phép một lần và giấy phép nhiền lần.
【Giấy phép một lần】:Chỉ có hiệu lực cho một lần.
【Giấy phép nhiền lần】:Có thể sử dụng nhiều lần trong thời hạn.

(3)Thời gian hữu hạn
Thời hạn tái nhập cảnh cho đến kỳ hạn lưu trú của đối tượng, dài nhất là 3 năm (từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 trở đi dự định sẽ tăng thành 5 năm, đối với người vĩnh trú đặc biệt là 4 năm và từ ngày 9 tháng 7 năm 2012 trở đi dự định sẽ tăng thành 6 năm) và không được quá hạn lưu trú. Việc xin giấy phép này phải làm trước khi hết hạn lưu trú.

【Giấy phép tái nhập cảnh(sai-nyukoku-kyoka)】
Những giấy tờ cần thiết Nơi nhận giấy tờ/hỏi đáp
1.Đơn xin giấy phép tái nhập cảnh
2.Hộ chiếu
3.Thẻ đăng ký ngoại kiều
4.Xuất trình văn bản…
chứng minh bản thân※
※Trong trường hợp người
đại diện nộp đơn xin
Nơi nhận giấy tờ: Sở quản lý nhập cảnh địa phương của nơi ở

Nơi hỏi đáp: Sở quản lý nhập cảnh địa phương của nơi ở hay Trung tâm thông tin tổng hợp về việc lưu trú người nước ngoài
(Xin tham khảo ở trang 4 “Hỏi đáp liên quan đến vấn đề lưu trú”)

Từ khi nào đến khi nào Lệ phí(bằng tem Shunyuinshi)
Xin trước khi hết hạn lưu trú Sau khi được phép, đóng tiền như sau:
Giấy phép một lần:3.000 yen
Giấy phép nhiều lần:3.000 yen
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. GÓC TUYỂN DỤNG 2018,2019

  2. Giấy tờ tùy thân không được cho người thứ 3 mượn vì bất cứ trường hợp nào

  3. Tôi muốn làm việc tại Nhật Bản !!

Các bài báo phổ biến

  1. Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đại

    ▼Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đ...
  2. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...