Số điện thoại và thông báo thay đổi tầng

Tháng 12 năm 2021.
MTS Kizuna đã thay đổi từ tầng 7 lên tầng 10.
Số điện thoại và fax cũng đã được cập nhật.
Cảm ơn bạn.

Tầng mới và số điện thoại, fax

Toshima-ku Nishiikebukuro 1-29-5 Yamanote building 10F B Tokyo, Japan
TEL:03-5956-8118/FAX:03-5956-8117

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Cách đổ rác

  2. Thân gửi các học viên Kizuna

  3. Giới thiệu nhân viên

Các bài báo phổ biến

  1. Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc

    Giấy chứng nhận về tư cách lao động biểu thị cụ th...
  2. Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đại

    ▼Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đ...