Số điện thoại và thông báo thay đổi tầng

Tháng 12 năm 2021.
MTS Kizuna đã thay đổi từ tầng 7 lên tầng 10.
Số điện thoại và fax cũng đã được cập nhật.
Cảm ơn bạn.

Tầng mới và số điện thoại, fax

Toshima-ku Nishiikebukuro 1-29-5 Yamanote building 10F B Tokyo, Japan
TEL:03-5956-8118/FAX:03-5956-8117

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Văn phòng mới

  2. Chúc mừng sinh viên mới của bạn!

  3. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Kita-ku, Tokyo

Các bài báo phổ biến

  1. Dịch vụ Chuyển tiền Quốc tế

    Gửi tiền về nhà từ các máy ATM của Seven Bank, 24 ...
  2. Khi một người Việt Nam bị bệnh ở Nhật Bản

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...