IFFL’s PITCH SCHEDULE

▼IFFL’s PITCH SCHEDULE – SEASON 2017 SOCCER EVENTS

【Lịch trình】 29/January/2017
【Thời gian】 1 pm – 3 pm
【Vị trí】 OIFUTO DAIICHI (dirt)
【Phản đối】 SON vs KIZUNA (1st D – IFFL Chusen Pool)
【CONFIRMED】 Recipient HUN (1st D), SON (1st D)

Kizuna_FC_2017_Jan_schedule

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Hình ảnh biểu tượng của Nhật Bản

  2. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Apr, 20. 2020

  3. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Nakano-ku, Tokyo

Các bài báo phổ biến

  1. Cách nhận tiền từ Việt Nam(Chuyển tiền quốc tế)

    Cách thức nhận tiền (Trường hợp nhận tiền mặt)Về...
  2. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...