Khai mạc Kizuna League!

Kizuna League

Giải bóng đá phủi cho người Việt, cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản!
Tìm kiếm cầu thủ tiềm năng cho các đội bán chuyên nghiệp!

詳細はこちら

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Related post

Comment are closed.

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Ngày lễ ở Nhật

  2. THÔNG TIN TÒA NHÀ:Nakano-ku, Nakano

  3. Biển hiệu mới

Các bài báo phổ biến

  1. Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đại

    ▼Xây dựng thị trấn thông minh với công nghệ hiện đ...
  2. Vietnamese medical questionnaire

    Cuộc sống xa nhà, học tự lập, phải tự biết cách ch...