Trần Hoa

Lắng nghe nguyện vọng của khách hàng để mang đến sản phẩm phù hợp nhất tốt nhất cho khách hàng.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm bất động sản xin vui lòng liên hệ cho Trần Hoa hoặc công ty Bất động sản Kizuna.

FB: Trần Hoa

Quay lại danh sách

NEWS CATEGORY

PICK UP

  1. Kizuna chúng tôi đợi cv của các bạn!

  2. Xin chứng nhận có đủ điều kiện làm việc

  3. Cách đổ rác

Các bài báo phổ biến

  1. Cách đổ rác

    (1)Qui tắc cơ bản của cách đổ rác, ngày thu rácR...
  2. Nhập Gia Tuỳ Tục

    Để có thể hoà nhập vào cuộc sống mới tại Nhật nhan...